HÄLSOKONTROLL

Hur mår dina medarbetare?

En hälsokontroll ökar medvetenheten kring vad hälsa är för den enskilda medarbetaren och ger en hälsostatus på företagets anställda.

Regelbundna hälsokontroller på företaget ger en bra vägledning på hur dina medarbetare mår och vilka åtgärder som kan vara aktuella för att förebygga ohälsa.

Vid en hälsokontroll behandlas alla uppgifter konfidentiellt. Om tillräckligt antal personer på samma företag testas kan en samlad statistik redovisas för återkoppling med förslag på åtgärder.

En hälsokontroll innehåller tre basmoment:

  • Hälsoformulär
  • Omfattande provtagningar och mätningar
  • Hälsosamtal med direkt återkoppling av det aktuella hälsoläget
  • Vid avvikande resultat utreder och behandlar vi sjukdomar eller symptom

Hälsokontrollen kan utökas med en rad undersökningar och prover exempelvis: Konditionstest, lungfuntionstest, EKG och prostataprover.

För en del verksamheter är det rekomenderat att komplettera hälsokontrollen med exempelvis ergonomigenomgång och medicinska kontroller.

DELA DIREKT TILL SOCIALA MEDIER

Facebook
LinkedIn

KOM IGÅNG MED FRAMTIDENS SJUKVÅRD

Öresundsläkarna är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

© Copyright oresundslakarna.se 2021

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer