COVID-19 PCR / ANTIGENTEST

COVID-19 PCR / ANTIGENTEST

Vi utför medicinska certifikat och friskintyg inför tjänsteresa eller semester utomlands.

Flera länder i Europa och andra delar av världen har infört inreserestriktioner på grund av rådande omständigheter med Covid-19. Vi genomför nu provtagningar för SARS-CoV 2 med medicinskt friskintyg som utfärdas av våra erfarna läkare. 

Öresundshälsans ambition är att vara en tillgänglig vårdgivare. Under dessa ansträngande tider är det viktigt att vara tillgänglig för det som efterfrågas inom vården. Vi strävar ständigt mot att förändra vården till det bättre. Att erbjuda Covid-19 tester är ett led i vår strävan mot tillgängliga vårdinsatser. Öresundshälsan erbjuder också möjlighet att kapillära prover med provresultat inom en kvart på lgg och lgm.

Vi bevakar löpande riktlinjer och råd från WHO (Världshälsoorganisationen), Region Skåne och Folkhälsomyndigheten. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer på symptom vid Covid-19. Läs gärna mer om vår prissättning på antikroppstest, covid-19 PCR test och covid-19 antigentest.

Utrikesdepartementets tips och råd inför utlandsresa

COVID-19 MEJL

covid-19@oresundslakarna.se

COVID-19
ANTIKROPPSTEST

SARS-COV-2
200 kr Utförs Måndag - Söndag
 • Analys av antikroppspåvisning (SARS-CoV-2 IgG-antikroppar)
 • Återkoppling inom 10-15 minuter
 • Provtagning på Öresundshälsans laboratorium

COVID-19
PCR TEST

SARS-COV-2
1250 kr Utförs Måndag - Söndag
 • Analyssvar konstaterar positivt eller negativt
 • Återkoppling av provresultat
 • Inkluderar medicinskt certifikat
 • Provtagninigsdatum och tid framgår i certifikatet
 • Provsvar kan valideras på ackrediterat laboratorium

COVID-19
ANTIGENTEST

SARS-COV-2
600 kr Utförs Måndag - Söndag
 • Antigenprovtagning
 • Analyssvar konstaterar positivt eller negativt
 • Återkoppling inom 15-20 minuter
 • Friskintyg erhålls patienten på plats
 • För inresa till Danmark

COVID-19
ANTIGENTEST + PCR

PAKET
1650 kr Utförs Måndag - Söndag
 • Antigentest och PCR test
 • Allt som ingår i PCR test + allt för Antigentest

COVID-19 PROVTAGNING FÖR FÖRETAG

Covid-19 är ett smittämne i riskklass 3 enligt Folkhälsomyndigheten. Detta definieras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker som ”Smittämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor och kan utgöra en allvarlig fara för arbetstagare”. AFS 2018:4 Smittrisker, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det är därför lämpligt att chef och skyddsombud upprättar en handlingsplan för hantering av Covid-19 i förebyggande syfte. Öresundshälsan kan bistå med rådgivning och tjänster som är kopplade till Covid-19 och er arbetsmiljö. Ni som arbetsgivare, eller kontaktperson, kan använda våra tjänster för att undersöka virusets inverkan på arbetsmiljön och hantering av smittrisker.

Vi kan erbjuda:

Antigentest. Snabbtest för pågående Covid-19 infektion. Svar inom 15-20minuter.
PCR- eller antigenpåvisning avseende SARS-CoV-2 sker enligt anvisningar från lokalt laboratorium. I första hand tas prov från övre luftvägarna. Blodprov som påvisar en tidigare eventuell Covid-19 infektion. Detta tas antingen som ett prov som skickas iväg på analys eller som ett snabbtest.

 • Friskintyg inför tjänsteresa eller semester utomlands.
 • Stöttning i hur ni kan hantera frågor som distansarbete, oro, kommunikation och kunskaper om sjukdomen.
 • Stöttning för chef och skyddsombud vid utförande av handlingsplan för hantering av Covid-19 utifrån rådande lagstiftning.

OM LÄKARINTYGET

Intyget beskriver vilket typ av test som är taget samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserar testerna och vilket resultat Positivt eller Negativt anges. Intyget är signerat av vår medicinskt ansvariga läkare och stämplat med läkarens stämpel. Alla våra intyg är på engelska. Du kan få intyget på svenska om du så önskar det. Vi kan endast skriva ut intyg och intyga testresultat som vi själva har utfört och där vi vet att det följt alla gällande processer och rutiner samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserat testet.

Så fungerar det

1. Boka tid

Logga in med Bank ID och välj tiden som passar dig bäst. Detta når du via knappen boka tid. Du kan även kontakta oss via mejl eller telefon.

2. Testning på mottagningen

Utbildad personal utför testet på plats hos oss på mottagningen. Testet skickas därefter på analys.

3. Resultat

När vi får svaret på ditt test gör vår medicinskt ansvariga läkare sin analys och påbörjar utfärdandet av intyget vid negativt svar.

4. Intyg utfärdas

Våra intyg skrivs på engelska men du kan även få intyget på svenska om så önskat.

Vanliga frågor

Vi kan endast skriva ut intyg och intyga testresultat som vi själva har utfört och där vi vet att det följt alla gällande processer och rutiner samt att det är ett certifierat laboratorium som analyserat testet.

För att få ett så pålitligt resultat som möjligt bör testning vid symtom på covid-19 utföras i ett tidigt skede av infektionen: dag 1–4 efter symtomdebuten.

På Folkhälsomyndigheternas hemsida finns mer information om vad man bör tänka på när det gäller provtagning och PCR-test.

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symptom kan förekomma, de symptom som rapporterats är framför allt:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

En person som insjuknar i COVID-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symptom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet och därmed smaksinnet under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

Man kan inte baserat på bara symptomen avgöra om det är COVID-19 eller en annan infektion. För det krävs det ett test som analyseras i laboratorium.

Ja, vi kan hjälpa personer som inte är bosatta i Sverige. Det gäller till exempel personer som är på tillfälligt besök i Sverige eller personer som inte har svenskt personnummer.

Det datum som gäller för intyget är dagen då testet analyserades. Informationen på intyget anger endast dag då testet analyserades och anger inte exakt klockslag för testet.

Att ta testet tar bara ca 5–10 minuter och görs på vår mottagning i Malmö på Derbyvägen 6E.

KOM IGÅNG OCH BOKA TID

Öresundsläkarna är en registrerad vårdgivare som står under inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn. 

ÖPPETTIDER

Dagen innan: Julafton, Nyårsafton, Midsommarafton – håller verksamheten öppet till kl. 12.00

KONTAKT

© Copyright oresundslakarna.se 2021

VI ANVÄNDER COOKIES

Genom att använda vår webbsida godkänner du att vi använder oss av cookies. Läs mer